page_banner

Обиколка на фабриката

Линија за склопување

Линија за склопување

Линија за истиснување

Канцелариска зграда

Фабричка зграда

Линија за пакување

Работилница за прочистување